ช่องทางตรวจสอบรหัสการสมัคร และ BIB
ตรวจสอบการชำระ และหมายเลข BIB
นักวิ่งสามารถรับเสื้อ และ BIB Run For Love
--> สามารถรับเสื้อได้ด้วยตนเอง หรือตัวแทน พร้อมสำเนาบัตรประชาชน ณ โรงยิมนวมินทร์ วิทยาลัยเทคนิคน่าน
--> ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา ตั้งแต่ 08:00-19:00 น.

สำหรับนักวิ่งที่สนใจ และยังไม่ได้สมัครวิ่ง Run For Love เทคนิคน่าน มินิมาราธอน
--> หรือสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง ณ โรงยิมนวมินทร์ วิทยาลัยเทคนิคน่าน
--> ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา ตั้งแต่ 08:00-19:00 น.
--> (เตรียมบัตรประชาชน พร้อมเงินสด)
วัตถุประสงค์โครงการ

"Run for love เทคนิคน่านมินิมาราธอน"


1. เพื่อจัดหางบประมาณใช้ในการพัฒนาการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคน่าน
2. เพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชนทั่วไป
รายละเอียดการแข่งขัน

"Run for love เทคนิคน่านมินิมาราธอน"


แบ่งการแข่งขันออกเป็น 5 ประเภทดังนี้
1. Mini Marathon ระยะทาง 10 กม. (start 0ุ6:00 น.) ค่าสมัคร 450 บาท
รางวัลและของที่ระลึก: เสื้อ, เหรียญ, อาหารและเครื่องดื่ม
ถ้วยรางวัล 5 ลำดับแรก ชาย/หญิง ตามรุ่น (ผู้ที่รับรางวัล Over all ไม่สามารถรับรางวัลตามรุ่นได้)
ชาย
--> รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี
--> รุ่นอายุ 13-19 ปี
--> รุ่นอายุ 20-29 ปี
--> รุ่นอายุ 30-39 ปี
--> รุ่นอายุ 40-49 ปี
--> รุ่นอายุ 50 ปี ขึ้นไป

หญิง
--> รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี
--> รุ่นอายุ 13-19 ปี
--> รุ่นอายุ 20-29 ปี
--> รุ่นอายุ 30-39 ปี
--> รุ่นอายุ 40-49 ปี
--> รุ่นอายุ 50 ปี ขึ้นไป

2. Fun Run ระยะทาง 5 กม. (Strat 06:10 น.) ค่าสมัคร 350 บาท
รางวัลและของที่ระลึก: เสื้อ, เหรียญ, อาหารและเครื่องดื่ม
ถ้วยรางวัล 3 ลำดับแรก ชาย/หญิง ตามรุ่น
ชาย
--> รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี
--> รุ่นอายุ 13-19 ปี
--> รุ่นอายุ 20-29 ปี
--> รุ่นอายุ 30-39 ปี
--> รุ่นอายุ 40-49 ปี
--> รุ่นอายุ 50 ปี ขึ้นไป

หญิง
--> รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี
--> รุ่นอายุ 13-19 ปี
--> รุ่นอายุ 20-29 ปี
--> รุ่นอายุ 30-39 ปี
--> รุ่นอายุ 40-49 ปี
--> รุ่นอายุ 50 ปี ขึ้นไป

3. รางวัลพิเศษ Over all (เฉพาะรุ่น Mini Marathon) โล่รางวัล พร้อมเงินสด 1,000 บาท ถ้วยรางวัล ลำดับแรก รวมทุกรุ่น แยก ชาย/หญิง
ชาย อันดับ 1 รวมทุกรุ่น
หญิง อันดับ 1 รวมทุกรุ่น

ถ้วยรางวัล Run for love

เสื้อ Run for love

เหรียญรางวัล Run for love
แผนที่การวิ่ง ประเภท Minimarathon (10 กม.)

เริ่ม Start 6:00 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคน่าน กลับตัวที่ กองพันทหารม้าที่ 15 และเข้าเส้นชัยที่ วิทยาลัยเทคนิคน่าน


แผนที่การวิ่ง ประเภท Fun Run (5 กม.)

เริ่ม Start 6:10 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคน่าน กลับตัวที่ หน้าวัดปางค่า และเข้าเส้นชัยที่ วิทยาลัยเทคนิคน่าน

Back to Top