นักวิ่งสามารถรับเสื้อ และ BIB Run For Love
สามารถรับเสื้อได้ด้วยตนเอง หรือตัวแทน พร้อมสำเนาบัตรประชาชน ณ โรงยิมนวมินทร์ วิทยาลัยเทคนิคน่าน
ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา ตั้งแต่ 09:00-17:00 น.

สำหรับนักวิ่งที่สนใจ และยังไม่ได้สมัครวิ่ง Run For Love เทคนิคน่าน มินิมาราธอน
หรือสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง ณ โรงยิมนวมินทร์ วิทยาลัยเทคนิคน่าน
ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา ตั้งแต่ 09:00-17:00 น.
(เตรียมบัตรประชาชน พร้อมเงินสด)
-->
ขั้นตอนการตรวจสอบรายชื่อนักวิ่ง รับเสื้อ และ Bib ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
กรณีที่ 1 นักวิ่งทั่วไปทุกระยะ
ถ้านักวิ่งที่สมัครผ่านทางเว็บไซต์ หรือสมัครด้วยตนเอง ให้ทำการตรวจสอบรายชื่อที่บอร์ดหรือเว็บไซต์ให้เรียบร้อย โดยการจดรายละเอียดลำดับการสมัคร, ชื่อ, นามสกุล, รุ่นอายุ, แล้วให้ไปยังจุดที่ 2 เพื่อขอรับเสื้อ และ Bib

กรณีที่ 2 นักวิ่ง vip ทุกระยะ
ถ้านักวิ่งที่สมัครผ่านทางเว็บไซต์ หรือสมัครด้วยตนเอง ให้ทำการตรวจสอบรายชื่อที่บอร์ดหรือเว็บไซต์ให้เรียบร้อย โดยการจดรายละเอียดลำดับการสมัคร, ชื่อ, นามสกุล, รุ่นอายุ, แล้วให้ไปยังจุดที่ 2 เพื่อขอรับเสื้อ และ Bib และให้รับถ้วยรางวัล ที่จุดที่่ 3

กรณีที่ 3 หากรายชื่อ รุ่น Bib ผิด
ให้นักวิ่งตรวจสอบรายชื่อในจุดที่ 1 โดยการจดรายละเอียดลำดับการสมัคร, ชื่อ, นามสกุล, รุ่นอายุ, แล้วดำเนินการรับเสื้อ และBib หาก Bib ผิดให้ดำเนินการแก้ไขในจุดที่ 3 หรือ หากขนาดเสื้อผิดให้ดำเนินการขอเปลี่ยนในจุดที่ 2

กรณีที่ 4 ผู้ที่ต้องการสมัครวิ่งหน้างาน
สามารถดำเนินการสมัครได้ที่จุด ที่ 3

-->

วัตถุประสงค์โครงการ


"วิ่งด้วยรัก ปันน้ำใจให้รุ่นน้อง เทคนิคน่าน Run For Love #3"


1. เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาที่ยากไร้ ผลการเรียนดี ทำประโยชน์ให้แก่วิทยาลัยฯ
2. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือในการฝึกปฏิบัติของนักเรียนนักศึกษา ในแต่ละสาขาวิชา
3. เพื่อส่งเสริมสุขภาพของนักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป


รายละเอียดการแข่งขัน


"Run for love เทคนิคน่านมินิมาราธอน"


แบ่งการแข่งขันออกเป็น 5 ประเภทดังนี้
1. Mini Marathon ระยะทาง 10 กม. (start 06:00 น.) ค่าสมัคร 450 บาท
รางวัลและของที่ระลึก: เสื้อ, เหรียญ, อาหารและเครื่องดื่ม
ถ้วยรางวัล 5 ลำดับแรก ชาย/หญิง ตามรุ่น (ผู้ที่รับรางวัล Over all ไม่สามารถรับรางวัลตามรุ่นได้)
ชาย
--> รุ่นอายุ 13-19 ปี
--> รุ่นอายุ 20-29 ปี
--> รุ่นอายุ 30-39 ปี
--> รุ่นอายุ 40-49 ปี
--> รุ่นอายุ 50 ปี ขึ้นไป
หญิง
--> รุ่นอายุ 13-19 ปี
--> รุ่นอายุ 20-29 ปี
--> รุ่นอายุ 30-39 ปี
--> รุ่นอายุ 40-49 ปี
--> รุ่นอายุ 50 ปี ขึ้นไป

2. Fun Run ระยะทาง 5 กม. (Strat 06:15 น.) ค่าสมัคร 350 บาท
รางวัลและของที่ระลึก: เสื้อ, เหรียญ, อาหารและเครื่องดื่ม
ถ้วยรางวัล 3 ลำดับแรก ชาย/หญิง ตามรุ่น
ชาย
--> รุ่นอายุ 13-19 ปี
--> รุ่นอายุ 20-29 ปี
--> รุ่นอายุ 30-39 ปี
--> รุ่นอายุ 40-49 ปี
--> รุ่นอายุ 50-59 ปี
--> รุ่นอายุ 60 ปี ขึ้นไป
หญิง
--> รุ่นอายุ 13-19 ปี
--> รุ่นอายุ 20-29 ปี
--> รุ่นอายุ 30-39 ปี
--> รุ่นอายุ 40-49 ปี
--> รุ่นอายุ 50-59 ปี
--> รุ่นอายุ 60 ปี ขึ้นไป

3. รางวัลพิเศษ Over all (เฉพาะรุ่น Mini Marathon) โล่รางวัล พร้อมเงินสด 1,000 บาทถ้วยรางวัล ลำดับแรก รวมทุกรุ่น แยก ชาย/หญิง
ชาย อันดับ 1 รวมทุกรุ่น
หญิง อันดับ 1 รวมทุกรุ่น

แผนที่การวิ่ง ประเภท Minimarathon (10 กม.)

เริ่ม Start 6:00 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคน่าน กลับตัวที่ กองพันทหารม้าที่ 15 และเข้าเส้นชัยที่ วิทยาลัยเทคนิคน่าน


แผนที่การวิ่ง ประเภท Fun Run (5 กม.)

เริ่ม Start 6:15 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคน่าน กลับตัวที่ หน้าวัดปางค่า และเข้าเส้นชัยที่ วิทยาลัยเทคนิคน่าน

Back to Top